Home
o Nas
Kontakt
Obsługiwane jednostki powiatowe
Czym się zajmujemy
W ramach wspólnej obsługi jednostek powiatowych wykonujemy:

- obsługę administracyjno-organizacyjną i informatyczną,
- obsługę prawną,
-
obsługę finansową ,
- obsługę rachuby płac ,
- prowadzenie rachunkowości ,
- sprawozdania finansowe i budżetowe.

Szczegółowy zakres został określony w naszym
Statucie.

WAŻ
NE:
Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadza się:

Zarządzenie Nr 3
Od dnia 26-03-2020 do dnia 10-04-2020
pracownicy CUW pracują w godzinach od 7:30 do 14:30

Zarządzenie Nr 4
O
d dnia 26-03-2020 do dnia 10-04-2020
wprowadza się możliwo
ść pracy zdalnej lub rotacyjnej.
Sprawy interesantów za
łatwiane będą w tym okresie drogą e-mailową, elektroniczną (ePUAP) lub korespondencyjnie.
o Nas
2018 © Plywaj